Historie

  • In mei 1916 werd een schooltje opgericht voor de kinderen van het personeel van “les Liégeois en Campine”. De mijn betaalt zelf de aangeworven onderwijzeressen. Allereerst dames, er kwamen nog geen heren aan te pas. De voorlopige lokalen waren gewone huizen van de Noordcité.
  • in 1930 werd een echte school in gebruik genomen met op de gevel in het groot de naam ‘ecole des liégeois”. Dhr Grieten werd bestuurder van de jongensschool en Juf Claessens van de kleuter-en meisjesschool.
  • in 1945 veranderd de naam in “st. Albertusscholen”.
  • In 1949: 49 personeelsleden, met klasopdracht. De leraren lichamelijke opvoeding en sport beschikten over een prachtig ingerichte turnzaal.
  • In 1957: Aan de Zuidplaats worden de kleuterklassen in de “Ballon” in gebruik genomen
  • Vanaf 1958 luidde een nieuwe tijd in. De mijn was niet meer rendabel en in 1966 werd ze gesloten. Het waren moeilijke jaren voor Zwartberg. Vanaf toen werd de school een parochieschool. De pastoor werd voorzitter van de inrichtende macht. Het is dankzij de inzet van de zusters van Vorselaar, met aan het hoofd eerwaarde moeder Alfonsine, een degelijk Christelijke onderwijs in Zwartberg werd uitgebouwd. De eerwaarde moeder Alfonsine bezocht persoonlijk alle wijken van Zwartberg.

E.Zr. Maria Saelen runt de kleuterschool en E.Zr Martha Boogmans de meisjesschool. De pas opgerichte wijkschool in Driehoeven olv E.Zr Josina-Maria

  • 1997: de fusie wordt doorgevoerd en schakelt over naar één school met gemengde klassen.