Disclaimer

Gebruik van de website

Basisschool Sint Albertus Genk besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en de informatiekanalen (zoals via Facebook…) en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die u vindt op deze website of ontvangt via de informatiekanalen  (telefoon, e-mail, chat of sociale media) tekortkomingen vertoont, zullen wij al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact met ons opnemen via het mailadres info@sintalbertus.be. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen.

Wij engageren ons om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Basisschool Sint Albertus Genk kan echter niet garanderen dat de website of onze andere informatiekanalen volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van de school raadplegen. Door met ons contact op te nemen, kunnen wij u helpen om de bevoegde dienst of persoon te vinden.

De beheerder van deze website en van de infokanalen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via deze kanalen kreeg.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Basisschool Sint Albertus Genk beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.