GDPR

  • In onze school is het van groot belang dat de privacy van iedereen gerespecteerd wordt en de bestaande regels worden toepast. Er zijn verschillende informatiebronnen waarin persoonsgegevens verwerkt zitten. Bijvoorbeeld: het leerlingvolgsysteem, de agenda’s van de kinderen, rapporten, het inlichtingenblad bij de inschrijving, …
  • Sinds 25 mei 2018 is de bestaande privacywetgeving verstrengd.GDPR? Dat staat voor General Data Protection Regulation. Het veilig omgaan met persoonsgegevens op onze school is een taak van ons hele team.
  • Lees het volledige document hier. (Johan ?)